Vorming en Toerusting 2019-2020 

Goed om te weten …
De Commissie Vorming en Toerusting van de Raad van Kerken van Sassenheim en de samenwerkende Matthiaskerk van de parochie Sint Maarten en de Protestantse Gemeente in Warmond brengt vele jaren een gezamenlijk programma voor Vorming en Toerusting uit.

Verhalen en meer …
Verhalen spelen een grote rol in ons hele leven. Als we klein zijn worden de verhalen ons verteld, later kiezen we zelf de verhalen. Verhalen die tot ons komen in woord, beeld en muziek. We schrijven zelf verhalen of vertellen een verhaal met bloemen.

De foto …
De bijbelse verhalen zijn tot ons gekomen vanuit het Hebreeuws. Op de foto is dat verbeeld door de oorspronkelijke Hebreeuwse en de vertaalde tekst van Jesaja 35 naast elkaar te leggen. Jesaja zegt daar: “De woestijn zal bloeien als een roos”. We zullen deze winter kunnen horen en zien hoe G.F. Händel zich voor zijn Messiah heeft laten inspireren door de woorden van de profeet. De oplettende kijker zal ook zien dat in deze vertaling niet wordt gesproken van een roos, maar van een lelie. Zo hebben door alle tijden heen ook de vele bijbelvertalingen, de uitleg van kerkvaders en theologen een grote invloed gehad op mens en samenleving. Ook dat komen we bij diverse onderwerpen dit komende seizoen weer tegen.

Download hier het volledige programma Vorming en Toerusting 2019-2020.

Tip: op de laatste pagina's staat een compleet overzicht van alle bijeenkomsten. U kunt dat afdrukken, zodat u altijd weet wat V&T u te bieden heeft. Details van bijeenkomsten kunt u dan opzoeken in (de electronische versie van) het programma V&T en/of het kerkblad.
Verhalen en meer …