Vorming en Toerusting 2022-2023 

Goed om te weten …
De Commissie Vorming en Toerusting van de Raad van Kerken van Sassenheim en de samenwerkende Matthiaskerk van de parochie Sint Maarten en de Protestantse Gemeente in Warmond brengt al vele jaren een gezamenlijk programma voor Vorming en Toerusting uit.

Toelichting programma 2022-2023
In de afgelopen 25 jaar zijn al veel onderwerpen aan de orde geweest. En door de jaren heen kwamen die onderwerpen ook regelmatig weer terug. Omdat ze actueel zijn en blijven, iedere keer weer in de context van de tijd waarin we leven. Dit jaar hopen we u, naast de vertrouwde vaste activiteiten opnieuw een aantal interessante avonden te bieden met uiteenlopende onderwerpen. We gaan dit seizoen feestelijk starten met de voorstelling van Kees Posthumus en Dirk Overbeek over de werken van barmhartigheid: Alle 7 goed! Als commissie wensen wij u een leerzaam en inspirerend seizoen.

Aanmelden: We stellen het zeer op prijs wanneer u zich vooraf aanmeldt via het aanmeldingsformulier of via de mail. De kosten van de avonden zijn € 3,00 per activiteit. De adressen van de locaties vindt u op de achterpagina. Mocht u verhinderd zijn een activiteit bij te wonen, terwijl u zich wel hebt opgegeven, dan is het vriendelijke verzoek u af te melden bij de coördinator van die avond. Indien u in bezit bent van e-mail, dan bij voorkeur per e-mail. De geplande activiteiten gaan in principe altijd door. U ontvangt dus geen bevestiging. Mocht echter door omstandigheden een datum worden gewijzigd of een activiteit niet doorgaan, dan ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld hiervan bericht.

Download hier het volledige programma Vorming en Toerusting 2022-2023.
Download hier het aanmeldingsformulier Vorming en Toerusting 2022-2023.

Tip: op de laatste pagina's van het programma staat een compleet overzicht van alle bijeenkomsten. U kunt dat afdrukken, zodat u altijd weet wat V&T u te bieden heeft. Details van bijeenkomsten kunt u dan opzoeken in (de electronische versie van) het programma V&T en/of het kerkblad.
VORMING EN TOERUSTING 25 JAAR
V&T plaatje