De Kinderkerk

Elke zondag is er voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar Kinderkerk in ’t Zenit. We behandelen een bepaald thema (binnen een project) en doen daar diverse actie’s bij, zoals bijvoorbeeld een liedje zingen, een kleurplaat maken, een spelletje, een gesprekje of een knutsel. Afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de kinderen wordt de groep opgesplitst naar ‘jongere’ en ‘oudere’ kinderen. Aan het einde van de kerkdienst gaan wij met z’n allen de kerk in om daar te vertellen of te laten zien wat wij gedaan hebben.
Natuurlijk is er ook Kinderkerk op 1e Kerstdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, bij een doopdienst, de zomerdienst, de startzondag en andere speciale diensten.
Mocht je nog (bijna) nooit geweest zijn, we hopen je snel te ontmoeten!
Voor meer info: . Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van de kinderkerk geef dan je e-mailadres door zodat we ook jou op de hoogte kunnen houden.

Groeten van de jeugdouderling Corine.