Kerkkoor Ubi Caritas

Houdt u van zingen? Sluit u dan aan bij ons kerkkoor Ubi Caritas (Waar vriendschap en liefde is).
Het koor is opgericht in september 2014 en wordt geleid door dirigent Hendrik Jan Lindhout.
We vormen een enthousiaste groep sopranen, alten, tenoren en bassen, die wekelijks op woensdagavond van 20.00 u tot 22.00 u repeteren in het kerkgebouw, ingang Zenit.
Inmiddels hebben we een gevarieerd repertoire opgebouwd, bestaande uit liederen uit het nieuwe liedboek, Bachkoralen en andere (klassieke) religieuze koormuziek.
Behalve aan het instuderen van deze muziek, werken we onder deskundige leiding aan het verbeteren van ons stemgebruik en de klank van het koor.
Ubi Caritas verleent een aantal keer per jaar medewerking aan een kerkdienst in de PKN-kerk te Warmond. Tevens wordt er samengezongen met kerkkoren in de regio.
U bent van harte welkom op onze repetitieavonden om te ervaren of het iets voor u is lid te worden van ons koor. Ook kunt u vooraf contact opnemen.

W. Janssens-van Buuren.
Telefoon: 071-3010425
E-mail:

Januari 2019