De kleuren van het kerkelijk jaar

In onze kerk wordt soms de kleuren van het kerkelijk jaar gebruikt in de vorm een antependium (voorhangsel aan avondmaaltafel). Ook dragen sommige gastvoorgangers soms een stola over hun toga.
De kleuren zijn geen vrijblijvende versiering, maar duiden op de verschillende tijden in het jaar.