De plaatselijke regeling van onze gemeente 

De Protestantse Gemeente te Warmond wil een gemeente zijn waarin zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen. Hoewel deze gemeente zich vooral manifesteert tijdens de zondagse erediensten wil zij midden in de wereld staan en ook op andere tijden en plaatsen gastvrijheid bieden aan eenieder die daarom vraagt. Zoals het volk Israƫl zich destijds in de woestijn geleid wist door de wolk- en de vuurkolom, zo voelen de leden van de gemeente zich thans geleid door het Woord van God tijdens de trektocht naar Zijn Koninkrijk. Gedurende die trektocht wordt voortdurend iets van dat Koninkrijk zichtbaar in de manier waarop zij zich gedragen en in de wijze waarop zij betrokken zijn op de God van het Woord, op elkaar en op de vragen van de samenleving. Daarin voelen zij zich verbonden met de generaties die voor hen hebben geleefd en hun geloof hebben beleden en vorm gegeven. Op hun beurt voelen zij zich verantwoordelijk voor de generaties die na hen zullen komen en een vindplaats voor geloof nodig hebben.
Bovenstaande identiteit vormt de basis, waarop een aantal keuzes is gemaakt in de Plaatselijke Regeling. De brede gemeente, die wij willen zijn en de ruimte die we willen bieden komt terug in een aantal keuzes dat in de Plaatselijke Regeling is gemaakt.
De Plaatselijke Regeling is een praktische richtlijn voor het leven en werken van de gemeente. De PR kan worden herzien, zodra de kerkenraad hiertoe aanleiding ziet.

U kunt de plaatselijke regeling hier downloaden.
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad en is vanaf 13 dec. 2022 geldig.

De plaatselijke regeling is in feite een invulling van en aanvulling op de (kerkorde en) ordinanties. In de plaatselijke regeling wordt dan ook verwezen naar artikelen in de ordinanties. Kerkorde en ordinanties kunnen gedownload worden op de website van de PKN.