Vergaderingen van de kerkenraad

Als gemeentelid kunt u (natuurlijk) vragen aan de kerkenraad stellen en/of positieve of kritische geluiden laten horen. De kerkenraad zal dit bespreken en er zo nodig op een later moment op terugkomen. Wij hopen hiermee het contact tussen de kerkenraad en de gemeente en tevens de toegankelijkheid van de kerkenraad te bevorderen.
Uit praktisch oogpunt verdient het aanbeveling om , maar u kunt natuurlijk ook even bellen of een kerkenraadslid aanspreken.

U kunt met uw contact rekening houden met de vergaderdata. De volgende data zijn gepland:
- donderdag 2 november 2023
- donderdag 14 december 2023
- donderdag 8 februari 2024
- donderdag 21 maart 2024
- donderdag 2 mei 2024
- donderdag 27 juni 2024

Er bestaat altijd een kleine kans dat vergaderingen door omstandigheden verschoven worden. Het is derhalve aan te raden het kerkblad en/of deze pagina in de gaten te houden. U kunt vooraf ook informeren bij de scriba: