Adres Protestantse Kerk te Warmond:   Herenweg 82
2361 ET  Warmond
Telefoonnr: (071) 3011844

Algemeen postadres (scribaat, CvK, CvD):  

Postbus 76
2360 AB  Warmond

U kunt in contact komen met de hieronder genoemde personen per e-mail en/of door gebruik te maken van het erbij vermelde tel.nr.

Om misbruik te voorkomen worden e-mails niet rechtstreeks naar de betreffende persoon gestuurd, maar via een centrale mailbox.
Deel daarom via deze weg géén vertrouwelijke informatie!
Vraag in plaats daarvan via onderstaande weg aan de betreffende persoon om rechtstreeks contact met ú op te nemen.

Als het mbv. onderstaande links niet lukt om een e-mail te versturen, dan kunt u handmatig een e-mail sturen naar

De predikant, mevr. ds Rianne de Reus       (071) 7370170
De voorzitter van de kerkenraad, Franske Lindhout       (071) 3012267
De scriba, Henny Langenberg      
   
Ouderlingen:    
Gerda van Dam       (071) 3010396
Henny Möhlmann       (071) 3011307
Rini Karstens       (071) 5234350
   
Jeugdouderling(en):    
Corine Visser-Karman      
   
College van Kerkrentmeesters (CvK):    
Arie de Best, voorzitter      
Sjouke Veenbaas, secretaris      
Jaap Möhlmann, penningmeester      
Hans Oudhoorn      
De administrateur, Gert vd Wolf      
   
College van Diakenen (CvD):    
Arie van der Kooij, voorzitter       (071) 3012536
Ria de Wit-van Luinen, secretaris       (071) 5237331
Carla van Huis       (071) 8882989
Susanne Jukema-Becker      
   
Overige contactgegevens:    
Preekvoorziening      
De ledenadministratie      
De leiding van de kinderkerk      
   
De beheerder van de volkstuinen, Halbe Aniba      
De administrateur van de volkstuinen, Bart Schoemaker      
   
Redactie van het kerkblad (kopij)      
   
Voor zaken mbt. reserveringen van Kerk en/of Zenit      
Voor zaken mbt. de begraafplaats Bij de Oude Toren       (071) 3010994
   
Voor overige zaken en/of reacties op deze website