Adres Protestantse Kerk te Warmond:   Herenweg 82
2361 ET  Warmond
Telefoonnr: (071) 3011844

Algemeen postadres (scribaat, CvK, CvD):  

Postbus 76
2360 AB  Warmond

U kunt in contact komen met de hieronder genoemde personen door gebruik te maken van het erbij vermelde e-mailadres of tel.nr.

De predikant, mevr. ds Rianne de Reus     (071) 7370170
De voorzitter van de kerkenraad, Franske Lindhout     (071) 3012267
Scribaat, Henny Langenberg     06-15094407
 
Ouderlingen:  
Gerda van Dam     (071) 3010396
Henny Möhlmann     06-34969012 / (071) 3011307
Rini Karstens     (071) 5234350
 
Jeugdouderlingen:  
Corine Visser-Karman     06-11352832
Eline Eenkhoorn     06-38902288
 
College van Kerkrentmeesters (CvK):  
John Verbeek, voorzitter     06-25068673
Cees Heijl, vice voorzitter     (071) 3018428
Alice vd Weide, secretaris    
André Bik, penningmeester (a.i.)     (071) 8889556
Rianne de Best     06-46220550
Roel Willemze     (071) 3010297
De administrateur, Gert vd Wolf:    
 
College van Diakenen (CvD):  
Arie van der Kooij, voorzitter     (071) 3012536
Ria de Wit-van Luinen, secretaris     (071) 5237331 of 06-22557378
Erik Koster     (071) 8885304
Carla van Huis     (071) 8882989
 
Overige contactgegevens:  
De leiding van de kinderkerk:    
 
Preekvoorziening:    
De ledenadministratie:    
De beheerder van de volkstuinen, Jaap Möhlmann:    
 
Voor zaken mbt. reserveringen van Kerk en/of Zenit:    
Voor zaken mbt. de begraafplaats de Oude Toren:     (071) 3010994
 
Kopij voor het kerkblad kan gestuurd worden aan:    
 
Voor overige zaken en/of reacties op deze website
kan een e-mail gestuurd worden aan: