Kalender met agenda-items en reserveringen. Plaats de muiscursor op een item voor meer informatie (mits beschikbaar).

aprilmei 2022juni
zondagmaandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdag
24
10.00: Kerkdienst. Ds. R. Steenstra (Wassenaar).
Crèche (0-4 jr.) & Kinderkerk (4-12 jr.)
25
20.00: V&T: Paulus als Joodse auteur en ...
... de receptie van Paulus in de vroege kerk.
Zie Vorming & Toerusting in het kerkblad voor meer informatie.
Avond: CvK
26
Ochtend: Vergadering seniorencontact om 9.30 uur
27

28
Avond: Kerkenraadsvergadering
29
Avond: Repetitie Monward Consort
30
13.30: V&T: Lezen in het duin
Zie Vorming & Toerusting in het kerkblad voor meer informatie.
Middag: Repetitie Monward Consort
1
10.00: Kerkdienst. Mw. ds. Rianne de Reus.
Crèche (0-4 jr.) & Kinderkerk (4-12 jr.)
Middag+Avond: Concert door het Tsjechische Sedlak Virtuosi.
2

3

4
Ochtend: Overleg - 09.30 - 12.00 uur
19.00: Dodenherdenking
In de RK kerk
5

6

7

8
10.00: Kerkdienst. Prof. dr. J. Muis (Utrecht).
Crèche (0-4 jr.) & Kinderkerk (4-12 jr.)
9

10
20.00: V&T: De Iona Community
Het leven, het werk en de spiritualiteit van de Iona Community.
In onze kerk. Zie Vorming & Toerusting in het kerkblad voor meer informatie.
Avond: Vorming en Toerusting
11
Avond: Koorrepetitie
12
Avond: Bezoek van de Classispredikant Julia van Rijn
13

14
Middag: Voorbereiding kerkdienst 14-18 uurp
15
10.00: Kerkdienst. Ds J. de Klerk (Wassenaar).
Crèche (0-4 jr.) & Kinderkerk (4-12 jr.)
16

17

18
Avond: Koorrepetitie
19

20
Ochtend: Van 9.30-12.30.
21

22
10.00: Kerkdienst. Mw. ds G. van 't Kruis.
Ds van 't Kruis komt uit Nieuwveen.
Crèche (0-4 jr.) & Kinderkerk (4-12 jr.)
Middag: Matineeconcert KEW
23

24

25
Avond: Koorrepetitie
26
10.00: Hemelvaartsdag.
In plaats van de gebruikelijke kerkdienst, dit jaar een wandeling in het Bos van Krantz. We starten om 10.00 uur (dit in afwijking van het tijdstip genoemd in het kerkblad) op de parkeerplaats bij de Herenweg in Warmond.
Tijdens de wandeling zal Anja Schrage vertellen over de geschiedenis van het Huys te Warmont en van de functie van het bos in de Tweede Wereldoorlog.
De wandeling zal ongeveer 3 kwartier duren en worden afgesloten met een bezinningsmoment door onze predikant, ds. Rianne de Reus. Daarna is er in het bos een kopje thee of koffie of een glaasje limonade. In verband met dit laatste is aanmelding van tevoren gewenst.
Aanmelding onder opgave van het aantal personen waarmee u deelneemt, kan via email of telefoon (graag uiterlijk 24 mei a.s.) bij:
Franske Lindhout, email: ; tel: 071-3012267 of bij
Rini Karstens, email: ; tel. 071-5234350.
Bij heel slecht weer zal de bijeenkomst worden gehouden in ‘t Zenit. Anja Schrage zal dan daar wat vertellen over de geschiedenis van het Huys te Warmont, waarna afgesloten zal worden met het bezinningsmoment en een drankje.
27
Middag+Avond: Repetitie Monward (14.30-22 uur)
28
20.15: Concert door het Monward Consort.
Voor meer informatie zie www.kamermuziekwarmond.nl
Ochtend+Middag: Monward Consort repetitie voor avondconcert
Avond: Concert Monward Consort
29
10.00: Doopdienst. Mw. ds. Rianne de Reus.
Crèche (0-4 jr.) & Kinderkerk (4-12 jr.)
30

31

1
Avond: Koorrepetitie
2
Avond: Overleg - 19.30 - 22.30 uur
3

4
Middag: Voorbereiding kerkdienst 14-18 uur