Plaatselijk Diaconaal Noodfonds

De collecte voor plaatselijke diaconale noodhulp is ingesteld om een fonds op te bouwen voor toenemende hulpvragen voor financiƫle ondersteuning vanuit de Warmondse gemeenschap aan het adres van onze diaconie. Deze ondersteuning heeft doorgaans betrekking op het lenigen van acute financiƫle noodsituaties, waarvoor geen andere oplossing op korte termijn voor handen is. De diaconie zal in beginsel een renteloze lening verstrekken, maar in voorkomende gevallen kunnen ook giften verstrekt worden.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met het College van Diakenen (zie de Contact pagina).