Informatie mbt. de begraafplaats en het huren van kerkelijke ruimtes

Per 1 september 2013 is er een vernieuwd begraafplaatsreglement in werking getreden.   U kunt het hier downloaden.

Bij het begraafplaatsreglement hoort ook een aantal nadere bepalingen, welke opgenomen zijn in een aanhangsel, wat hier te downloaden is.

In het begraafplaatsreglement wordt verwezen naar een bijbehorende tarievenlijst, met daarin ook verhuurtarieven, welke hier te downloaden is.

Voor gebruik van kerk en/of ruimte(s) in de aanbouw gelden Algemene Voorwaarden, die u hier kunt downloaden.
Verzoeken voor het reserveren van de kerk en/of ruimte(s) in de aanbouw kunt u indienen op de reserveringspagina.

Heeft u vragen m.b.t. de begraafplaats, dan kunt u die sturen naar het e-mailadres .
Heeft u vragen m.b.t. het huren van kerkelijke ruimtes, dan kunt u die sturen naar .