Reglement begraafplaats

Per 1 september 2013 is er een vernieuwd begraafplaatsreglement in werking getreden.   U kunt het hier downloaden.

Bij het begraafplaatsreglement hoort ook een aantal nadere bepalingen, welke opgenomen zijn in een aanhangsel, wat hier te downloaden is.

In het begraafplaatsreglement wordt verwezen naar een bijbehorende tarievenlijst, met daarin ook verhuurtarieven, welke hier te downloaden is.

Voor gebruik van kerk en/of ruimte(s) in de aanbouw gelden Algemene Voorwaarden, die u hier kunt downloaden.

Heeft u vragen m.b.t. de begraafplaats, dan kunt u die sturen naar het e-mailadres .