Samenwerking met andere kerken 

Oecumenische werkgroep
Er is in Warmond een oecumenische werkgroep met als taak de oecumenische samenwerking (tussen de Protestantse en Rooms Katholieke kerk) te stimuleren, het jaarprogramma voor Vorming en Toerusting te ontwikkelen samen met de werkgroep vanuit de Raad van Kerken Sassenheim en de oecumenische diensten op de Vredeszondag, de Zondag voor het gebed om de eenheid der kerken en de 4 mei Herdenking voor te bereiden.

Protestantse Kerken Teylingen
Voor drie protestantse kerken van Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond) is een clusterteam actief om de mogelijkheden te verkennen van samenwerking in de (nabije) toekomst. Later meer hierover.
Middels het aanklikken van onderstaande links kunt u de kerkbladen/-brieven van de genoemde protestantse kerken inzien.
PG Sassenheim: https://www.pgsassenheim.nl/zondagsbrief-opweg
PG Voorhout: https://www.kleinekerk.nl/c/kleine-kerk#lb11695/kerkbrief (doorbladeren naar beneden)
PG Warmond: https://www.pgwarmond.nl/Kerkblad.aspx

Veilige Kerk
Ook in het kader van Veilige Kerk wordt samengewerkt. Meer informatie op de pagina Veilige Kerk.