Activiteiten van onze gemeente 

KINDERKERK
Zie hiervoor de aparte kinderkerkpagina.

JEUGDKERK
Zie hiervoor de aparte jeugdkerkpagina.

24+ Groep
Sinds begin 2011 is er een enthousiaste groep van 24-30 jarige kerkleden die regelmatig (samen met de dominee) bij elkaar komen. Gezelligheid staat voorop (zo is er 's zomers een barbecue georganiseerd), maar er wordt ook gesproken over geloofs- en kerkelijke zaken en over interessante zaken uit de samenleving.
Heb je interesse, neem dan eens vrijblijvend contact op via

KERKKOOR
Het kerkkoor bereidt zich voor op kerkdiensten waarin ondersteuning zal worden gegeven aan de gemeentezang of als een bijdrage aan de liturgie. Meer informatie op de speciale Koorpagina.

OECUMENISCHE WERKGROEP
Er is in Warmond een oecumenische werkgroep met als taak de oecumenische samenwerking te stimuleren, het jaarprogramma voor Vorming en Toerusting te ontwikkelen samen met de werkgroep vanuit de Raad van Kerken Sassenheim en de oecumenische diensten op de Vredeszondag, de Zondag voor het gebed om de eenheid der kerken en de 4 mei Herdenking voor te bereiden.
Aan deze werkgroep nemen deel: mevr. Elize van Doorne, mevr. Fia van Leeuwen en de predikant.

Lees meer over Vorming en Toerusting.


Lees meer over het profiel van de gemeente.