Hoe de ledenadministratie bijgehouden wordt

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt gemeenten bij het verzorgen van hun ledenadministratie en financiële- en bijdragenadministratie. De PKN biedt hiervoor o.a. een aantal computerprogramma’s aan onder de naam LRP (LedenRegistratie Protestantse kerk).

Om zowel de landelijke als de lokale ledenbestanden actueel te houden, wordt gebruik gemaakt van 2 bronnen:
  • De lokale overheden, voor wijzigingen in de burgerlijke gegevens.
  • De kerkelijke gemeenten zelf, voor het doorgeven van kerkelijke gegevens.
Het is belangrijk dat de kerkenraad en de predikant weten wie haar leden zijn. Met behulp van het LRP systeem wordt het ledenbestand nauwgezet bijgehouden. Via de computer kunnen ieder moment mutaties worden opgehaald en ook worden verzonden. Regelmatig komt het voor dat kerkenraadsleden vragen een ledenlijst voor hen te printen. Het programma biedt de mogelijkheid allerlei selecties te maken. Van één tot meerdere selectiecriteria zoals bv. leeftijd, huwelijksjubilea, geboorteleden, doopleden, belijdende leden, persoonskaarten, gezinskaarten, verjaardagen, ledenstatistiek etc.
In het gebruik dat kerkgenootschappen maken van de gegevens van hun leden zijn zij uiteraard gebonden aan de Nederlandse privacy-wetgeving.

De wijzigingen in de burgerlijke gegevens worden dus door de lokale overheden doorgegeven.
De kerkelijke gegevens geeft de ledenadministratie door aan de PKN .

Het is van belang dat leden ook zelf informatie of wijzigingen m.b.t. geboorte, doop, belijdenis, huwelijk, scheiding en uitschrijving van personen, doorgeven aan de ledenadministratie.

Zo blijft het ledenbestand actueel en op orde.

U kunt uw vragen, opmerkingen of wijzigingen sturen naar het e-mailadres .