Oecumenische samenwerking

Programma Vorming en Toerusting seizoen 2007 – 2008  (klik op een onderwerp om de inhoud te zien cq te verbergen)
VOORWOORD
"Het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God." Het begon zoals het bij de profeet Jesaja staat beschreven: "Hier is mijn gezant, zegt God; ik stuur hem voor U uit om ruim baan voor U te maken. In de woestijn roept hij luid: Maak de weg voor de Heer vrij, zorg dat hij over rechte paden kan gaan." Zo begint het oudste evangelie van Marcus, één van de vele figuren die we kunnen ontmoeten in het kader van het programma Vorming en Toerusting 2007-2008. In dit evangelie gaan we terug naar het verhaal over Jezus. Wij gaan het komend seizoen nog meer spannende personen en actuele onderwerpen tegemoet. Onze pastores en een aantal deskundige gastsprekers staan garant voor een uitnodigend programma. Spannende ontmoetingen! Wie komen wij nog meer tegen? De componist Buxtehude, Boeddha, Paulus en de Romeinen, de Benedictijner monnik Anselm Grün. Wij zoeken spiritualiteit bij de Islam, de Openbaring van Johannes, een film op weg naar Pasen, bij genoemde Anselm Grün en in de mystiek van het Keltisch Christendom. Deze spiritualiteit moge uitmonden in gebedsvieringen (avondgebed / vespers) tijdens de advent en de veertigdagentijd, in een Ionaviering en tijdens het gebruikelijke, kostbare kloosterweekend. De actualiteit wordt weerspiegeld door een deskundige lezing over orgaandonatie. Boeiend zijn ook onderwerpen met een historische grondslag: de kerkgeschiedenis van het vroegste Christendom; en de relatie religie en geweld, een gevoelig en complex onderwerp. Dit alles wordt omlijst door muziek en zang. In oktober herdenken we Buxtehude in een scratch weekend: samen spelen, zingen én luisteren. Er is een spreker die het zingen van de psalmen in allerlei varianten zal laten horen en het jaarprogramma wordt muzikaal afgesloten met het instuderen en zingen van liederen o.l.v. Ad de Joode. De Raad van Kerken wil graag de commissie die met zoveel zorg dit programma heeft samengesteld, danken voor haar inzet en betrokkenheid. Tot ziens!
Joke Thiel-Schoonebeek, voorzitter Raad van Kerken Sassenheim
ALGEMENE INFORMATIE
1. Buxtehude scratch weekend
2. Jezus en Boeddha vergeleken
3. Momenten uit de kerkgeschiedenis ‘De eerste eeuwen…..’
4. Paulus en de brief aan de Romeinen
5. Orgaandonatie?!: dat raakt ook de kerk
6. De spiritualiteit van de islam
7. Avondgebed
8. Marcus
9. De Openbaring van Johannes - betekenis in verleden en heden
10. Avondgebed
11. Films op weg naar Pasen
12. Anselm Grün, het kruis als levensbron
13. Kloosterweekend
14. Psalmen: een fascinerende menselijke expressie
15A. Keltisch christendom: Ionaviering
15B. Keltisch christendom: kring
16. Over religie en geweld
17. Muzikale afsluiting


Lees meer over het profiel van de gemeente.
Lees meer over de activiteiten van de gemeente.