Het nieuwe liedboek.

Op 25 mei 2013 is 'Het nieuwe liedboek' gepresenteerd. Wilt u er meer over weten, kijk dan eens hier en/of hier.

Vanaf september 2013 zijn wij in onze gemeente begonnen met er (langzaam aan) mee aan de slag te gaan. Elke 1e (en aanvankelijk ook 3e) zondag van de maand zal er, voorafgaand aan de dienst, een lied ingestudeerd worden (start 9:45u) en er is een aantal nieuwe liedboeken besteld.
Omdat het nieuwe liedboek steeds meer gebruikt wordt en we er soms te weinig hebben, is in de kerkenraadsvergadering van 13 feb. 2014 besloten nóg een aantal nieuwe liedboeken te bestellen!

Tot nu toe zijn (of worden) de volgende liederen ingestudeerd en/of gezongen:
(van de meesten is de muziek te beluisteren; klik daarvoor op "Lied beluisteren")

Nieuw toegevoegd:
661.  Ten hemel opgevaren  5 mei 2016  Lied 661 beluisteren
663.  Al heeft Hij ons verlaten  1 mei 2016  Lied 663 beluisteren
666.  De Heer is opgetogen  5 mei 2016  Lied 666 beluisteren

De volledige lijst:
103.  Bless the Lord, my soul (103E)  21 juni 2015 
214.  Het licht dat weer opnieuw begon  4 mei 2014  Lied 214 beluisteren
218.  Dank u voor deze nieuwe morgen  6 okt. 2013 
275.  Lied van Gods aanwezigheid  2 feb. en 1 juni 2014  Lied 275 beluisteren
280.  De vreugde voert ons naar dit huis  20 okt. 2013  Lied 280 beluisteren
281.  Wij zoeken hier uw aangezicht  4 mei 2014  Lied 281 beluisteren
284.  Christus, gij zijt het licht in ons leven  6 mrt 2016  Lied 284 beluisteren
285.  Het licht is ons voorgegaan  18 jan. 2015  Lied 285 beluisteren
326.  Van ver, van oudsher aangereikt  21 dec. 2014  Lied 326 beluisteren
339.  U komt de lof toe (339A)  3 april 2016  Lied 339 beluisteren
344.  De lof en de heerlijkheid    Lied 344 beluisteren
346.  Roept God een mens tot leven    Lied 346 beluisteren
355.  Vol vreugde, dankbaar voor het wonder    Lied 355 beluisteren
369.  Onze Vader vanaf “Want van U is het koninkrijk…” (369B)  6 mrt 2016  Lied 369 beluisteren
371.  Onze Vader  1 sept. 2013 en 6 okt. 2013 
377.  Zoals ik ben  15 sept. 2013  Lied 377 beluisteren
399.  Brood van leven  16 feb. 2014  Lied 399 beluisteren
400.  Voordat ik kan ontvangen brood en wijn  20 okt. 2013  Lied 400 beluisteren
416.  Ga met God en Hij zal met je zijn  5 jan. 2014 en 2 feb. 2014  Lied 416 beluisteren
418.  God, schenk ons de kracht  17 nov. 2013  Lied 418 beluisteren
423.  Nu wij uiteengaan vragen wij God    Lied 423 beluisteren
449.  In de duisternis verwachten wij  17 nov. 2013 en 1 dec. 2013  Lied 449 beluisteren
450.  Verblijd u in de Heer te allen tijd  =98 LvdK*, 6 dec. 2015  Lied 450 beluisteren
462.  Zal er ooit een dag van vrede    Lied 462 beluisteren
463.  Licht in onze ogen  1 dec. 2013 en 6 dec. 2015  Lied 463 beluisteren
496.  Een ster ging op uit Israël  21 dec. 2014  Lied 496 beluisteren
499.  Nu gaat de hemel open  3 jan. 2016  Lied 499 beluisteren
500.  Uit uw verborgenheid  3 jan. 2016  Lied 500 beluisteren
505.  In de nacht gekomen  24 dec. 2014  Lied 505 beluisteren
506.  Wij trekken in een lange stoet  24 dec. 2014  Lied 506 beluisteren
520.  De wijzen  5 jan. 2014  Lied 520 beluisteren
531.  Jezus die langs het water liep  =47 LvdK*, 1 sept. 2013 
533.  Daar komt een man uit Nazaret  6 mrt 2016  Lied 533 beluisteren
542.  God roept de mens op weg te gaan  1 mrt 2015  Lied 542 beluisteren
544.  Christus naar wie wij heten    Lied 544 beluisteren
545.  Christus staat in majesteit  1 mrt 2015  Lied 545 beluisteren
546.  Wees blijde nu  15 mrt 2015  Lied 546 beluisteren
554.  Welkom, welkom, koning Jezus  20 mrt 2016 
559.  Gij die ver voor ons uit  16 mrt 2014  Lied 559 beluisteren
571.  In stille nacht houdt Hij de wacht  6 april 2014  Lied 571 beluisteren
581.  Hier zwijgt het grote denken  6 april 2014  Lied 581 beluisteren
607.  Gij zijt voorbijgegaan  3 april 2016  Lied 607 beluisteren
608.  De steppe zal bloeien  1 sept. 2013  Lied 608 beluisteren
636.  Liefde is licht, opnieuw geboren  6 okt. 2013  Lied 636 beluisteren
647.  Voor mensen die naamloos.  15 feb. 2015  Lied 647 beluisteren
652.  Zing jubilate voor de Heer.  15 feb. 2015  Lied 652 beluisteren
661.  Ten hemel opgevaren  5 mei 2016  Lied 661 beluisteren
663.  Al heeft Hij ons verlaten  1 mei 2016  Lied 663 beluisteren
666.  De Heer is opgetogen  5 mei 2016  Lied 666 beluisteren
673.  Heilige liefdeskracht  7 juni 2015  Lied 673 beluisteren
682.  Dit is het wonder: de kracht van de Geest    Lied 682 beluisteren
686.  De Geest des Heren  =247 LvdK*, 2 nov. 2014 en 6 dec. 2015  Lied 686 beluisteren
691.  De Geest van God waait als een wind  16 feb. en 1 juni 2014  Lied 691 beluisteren
695.  Heer, raak mij aan met uw adem  18 mei 2014  Lied 695 beluisteren
700.  Als de wind die waait met vlagen  18 mei 2014  Lied 700 beluisteren
712.  Het jaar neigt zich tot stille groet  1 nov. 2015  Lied 712 beluisteren
715.  Zoals de halmen buigen in de wind    Lied 715 beluisteren
736.  Dat ons zorgen en werken  16 nov. 2014  Lied 736 beluisteren
762.  De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan  =27 LvdK*, 6 juli 2014  Lied 762 beluisteren
792.  Kom, God, en schrijf uw eigen naam  21 juni 2015  Lied 792 beluisteren
817.  O Christus, bron van lentebloei  3 mei 2015  Lied 817 beluisteren
824.  Vroeg ik mijn denken  7 febr. 2016  Lied 824 beluisteren
833.  Neem mij aan zoals ik ben    Lied 833 beluisteren
848.  Al wat een mens te kennen zoekt  16 nov. 2014  Lied 848 beluisteren
858.  Vernieuw in ons, o God  18 jan. 2015 en 7 juni 2015  Lied 858 beluisteren
860.  Gij die ons hebt geschapen  2 mrt en 6 juli 2014 
886.  Abba Vader  1 sept. 2013 
975.  Jezus roept hier mensen samen  4 okt. 2015 en 7 febr. 2016  Lied 975 beluisteren
986.  De oorsprong van leven en licht  19 april 2015  Lied 986 beluisteren
992.  Wat vraagt de Heer nog meer van ons  2 nov. 2014 en 1 nov. 2015  Lied 992 beluisteren
1016.  Kom laat ons opgaan naar de berg  19 april 2015  Lied 1016 beluisteren

*) LvdK = Liedboek van de Kerken 1973