Vorming en Toerusting 2017-2018 

Met het thema "Verder kijken" biedt de Commissie Vorming & Toerusting voor komend seizoen weer een scala aan activiteiten op het snijvlak van religie, kunst en samenleving. Het programma is in alle kerken van Sassenheim en Warmond en op de websites van deze kerken te vinden.
Het thema Verder kijken is vooral ingegeven door het feit dat op 31 oktober 1517 Maarten Luther zijn 95 stellingen aanbracht op de deur van de kerk in Wittenberg. Het bleek het begin van een nieuwe beweging te zijn, die verder keek dan de toen zo vertrouwde kerk. Een aantal avonden staat in het teken van Maarten Luther, waaronder zijn invloed op de kerkmuziek en een toelichting op de grote tentoonstelling, die Museum Het Catharijneconvent in Utrecht aan Luther zal wijden.
Maar er komen meer religies aan de orde: twee avonden staan in het teken van de relatie tussen jodendom, christendom en islam, terwijl op een andere avond het boeddhisme centraal zal staan. Voor wie zelf verder wil kijken, is er in april een spirituele wandeling door de Van Limburg Stirum duinen van de Amsterdamse Waterleidingduinen.
En naast de vaste onderdelen, zoals de vespers in de Advent en de Veertigdagentijd en de films op weg naar Pasen komen ook onderwerpen aan de orde zoals duurzaamheid in de wereldgodsdiensten, omgaan met de dood, Benedictijnse spiritualiteit, de strijd van Bar Kochba in de tijd van Jezus, het bijbelboek Openbaring en twee verschillende avonden over verslaving. De ene avond komt verslaving in algemene zin aan de orde, de andere avond gaat het specifiek over alcohol. En voor wie actief of passief van muziek wil genieten is er in januari een kerkdienst met muziek uit de Oosters Orthodoxe kerk en ook dit seizoen weer een Passieconcert op Palmzondag.
Evenals voorgaande jaren stellen we het als commissie heel erg op prijs als u zich tijdig aanmeldt voor een of meer activiteiten. Alleen dan kunnen we een goed beeld krijgen van de belangstelling voor een avond. Bij onvoldoende belangstelling kunnen we besluiten dat een avond niet door gaat en dat zou jammer zijn als die belangstelling er wel is. Voor alle activiteiten geldt een eigen bijdrage van drie euro. Wij hopen u komend seizoen een of meermalen te ontmoeten op de avonden van Vorming & Toerusting.

Download hier het volledige programma Vorming en Toerusting 2017-2018.

Tip: op de laatste pagina's staat een compleet overzicht van alle bijeenkomsten. U kunt dat afdrukken, zodat u altijd weet wat V&T u te bieden heeft. Details van bijeenkomsten kunt u dan opzoeken in (de electronische versie van) het programma V&T en/of het kerkblad.