Adres Protestantse Kerk te Warmond:   Herenweg 82
2361 ET  Warmond
Telefoonnr: (071) 3011844

Algemeen postadres (scribaat, CvK, CvD):  

Postbus 76
2360 AB  Warmond

U kunt in contact komen met de hieronder genoemde personen door gebruik te maken van het erbij vermelde e-mailadres of tel.nr.

De voorzitter van de kerkenraad, vacant    
Scribaat (a.i.), Henny Langenberg     (071) 3010895
 
Ouderlingen:  
Esther de Groot-Sollie     (0252) 230059
Gerben Dijkstra     (071) 3011336
Jansje de Liefde-Brouwer     (071) 3620058
Cees van Egmond     (0252) 230363
 
Jeugdouderlingen:  
Corine Visser-Karman     06-11352832
Evelyne van Gent-de Boer     (071) 5137831
Paula Warmerdam-Elbers     (071) 3013163
 
College van Kerkrentmeesters (CvK):  
Arie de Best, voorzitter     (071) 3012566
secretaris, vacant    
André Bik, penningmeester (a.i.)     (071) 8889556
Sjouke Veenbaas     (071) 3010994
De administrateur, Gert vd Wolf:    
 
College van Diakenen (CvD):  
Arie van der Kooij, voorzitter     (071) 3012536
Ria van Luinen, secretaris     (071) 5237331 of 06-22557378
Erik Koster     (071) 8885304
 
Overige contactgegevens:  
De leiding van de jeugdkerk:    
De leiding van de kinderkerk:    
 
De ledenadministratie:    
De beheerder van de volkstuinen, Jaap Möhlmann:     (071) 3011307
 
Voor zaken mbt. reserveringen van Kerk en/of Zenit:    
Voor zaken mbt. de begraafplaats de Oude Toren:     (071) 3010994
 
Kopij voor het kerkblad kan gestuurd worden aan:    
 
Voor overige zaken en/of reacties op deze website
kan een e-mail gestuurd worden aan: