Kalender met agenda-items en reserveringen. Plaats de muiscursor op een item voor meer informatie (mits beschikbaar).

januarifebruari 2018maart
zondagmaandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdag
28
10.00: Kerkdienst. Ds. B. Luttikhuis.
Ds. Luttikhuis komt uit Haarlem.
Crèche (0-4 jaar) en Kinderkerk (tot 12 jaar).
29

30

31
20.00: V&T: Luther in liturgie en liederen (1)
Avond: Repetitie kerkkoor
1

2

3

4
10.00: Kerkdienst. Ds. Riegonda van Welie-Kaai.
Doopdienst.
Crèche (0-4 jaar) en Kinderkerk (tot 12 jaar).
Koffiedrinken na afloop van de dienst.
5

6
Avond: Zonnebloem jaarvergadering
Avond: Moderamen
7
Middag:
20.00: V&T: Luther in liturgie en liederen (2)
Avond: Repetitie kerkkoor
8

9

10

11
10.00: Kerkdienst. Ds. Riegonda van Welie-Kaai.
(Her)bevestiging ambtsdragers.
Crèche (0-4 jaar) en Kinderkerk (tot 12 jaar).
Koffiedrinken na afloop van de dienst.
Op zondag 11 februari zullen er twee nieuwe ambtsdragers bevestigd worden: Wim Visscher als ouderling-kerkrentmeester en Cees van Egmond als ouderling. Esther de Groot zal herbevestigd worden als ouderling. Dankbaar zijn wij als kerkenraad dat drie mensen zich de komende jaren in willen zetten om onze gemeente verder op te bouwen. Ons koor Ubi Caritas zal aan deze dienst zijn medewerking verlenen en ook Peter Leerdam en Xandra Rotteveel zullen deze eredienst verrijken met muziek.
12
Avond: Vergadering Ouderen contact groep.
13
Avond: Kerkenraadsvergadering
14
20.00: V&T: Islam in Nederland
Avond: Repetitie kerkkoor
15
Ochtend: Vergadering WCP
16

17

18
10.00: Kerkdienst. Ds. R. van Zwieten.
Ds. van Zwieten komt uit Amsterdam.
Crèche (0-4 jaar) en Kinderkerk (tot 12 jaar).
19

20
19.15: V&T: Vespers in de Veertigdagentijd (1)
Avond: Overleg
21
20.00: V&T: Films op weg naar Pasen (1)
Avond: Repetitie kerkkoor
22
20.15: Bijbelleeskring: Bijbel op Tafel.
Deze kring zal inzoomen op gelijkenissen in de evangeliën aan de hand van theoloog Eugen Drewermann. We lezen met elkaar een gelijkenis, bespreken deze, en sluiten af met een uitleg van Drewermann. Om 20.15u in de kerk rondom de Paaskaars. Wees welkom!
Avond: Bijbelleeskring: gelijkenissen in de evangeliën a.d.h.v. Eugen Drewermann
23

24

25
10.00: Kerkdienst. Ds. Riegonda van Welie-Kaai.
Heilig Avondmaal.
Crèche (0-4 jaar) en Kinderkerk (tot 12 jaar).
26

27
19.15: V&T: Vespers in de Veertigdagentijd (2)
28
20.00: V&T: Films op weg naar Pasen (2)
Avond: Repetitie kerkkoor
1

2

3

4
10.00: Kerkdienst. Ds. J. de Klerk.
Ds. de Klerk komt uit Wassenaar.
Crèche (0-4 jaar) en Kinderkerk (tot 12 jaar).
Koffiedrinken na afloop van de dienst.
5

6
19.15: V&T: Vespers in de Veertigdagentijd (3)
20.00: V&T: “Wij hoopten dat Jezus ...
... gekomen was om Israël te bevrijden” (Lucas 24:21)
In 't Zenit (1). Zie het programma Vorming en Toerusting voor meer informatie.
Avond: Vorming en Toerusting
7
Avond: Repetitie kerkkoor
8

9

10
14.00: Samen Sterk met Teylinger Kerk
Op zaterdagmiddag 10 maart organiseren de Teylinger kerken voor de vierde keer een volleybaltoernooi. Dit evenement vind plaats in sporthal de Wasbeek op de van Alkemadelaan in Sassenheim van 14.00 uur tot 20.00 uur.
Ben je sportief en lid van één van de kerken in Teylingen en 10 jaar of ouder, of je nu protestants, baptist of katholiek bent, maak niet uit iedereen is welkom dus DOE MEE!
Mocht je vrienden en vriendinnen hebben die geen lid zijn van een kerkgenootschap? Maakt niet uit en vorm samen met je vrienden en vriendinnen een team.
Een team moet bestaan uit 6-8 personen waarvan minimaal 2 dames in één team. Je kan je team opgeven via de website: www.samensterkteylingen.nl

Wil je heel graag meedoen maar heb je geen team geef je dan ook op via de website wij zorgen dan dat je in een team kan aansluiten.
Aan de jonge kinderen is ook gedacht hiervoor zijn leuke activiteiten te doen.

Halverwege is er een pauze moment waar er even gegeten kan worden in de kantine van de Wasbeek.
Avond: Concert Stichting kamermuziek Warmond