Het beleidsplan van onze gemeente 

Sinds december 2016 bestaat er een vernieuwd beleidsplan dat door de Kerkenraad is opgesteld en tijdens een gemeenteavond door de gemeente is vastgesteld. Ook de Protestantse Gemeente Warmond heeft te maken met een steeds kleiner aantal leden, zoals veel andere kerkgemeenschappen. De leeftijdscategorie t/m 35 jaar is sterk verminderd en maar een klein deel beneden de leeftijd van 50 jaar bezoekt de kerkdienst.

In het beleidsplan is weergegeven welke zorgen er zijn om de kerk in stand te houden en zijn er tevens acties gepland om mogelijk het tij te keren.

De Protestantse Gemeente Warmond kan nog steeds zelfstandig zijn en in 2021 zal opnieuw beoordeeld worden of de acties succes hebben gehad en zij zonder samenwerking met derden kan blijven bestaan.

Eén keer per jaar zal de Kerkenraad de gemeente informeren over de voortgang van de geplande acties.

U kunt het vernieuwde beleidsplan hier downloaden.
U kunt de profielschets hier downloaden.