Nieuws (uitgebreid; klik op een item voor details)
Oud nieuws

zo. 15-11-2020
Het nieuwste kerkblad is op de website gezet
zo. 01-11-2020
Bericht van de Kerkenraad ivm. corona
Beste gemeenteleden en gasten,
De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn begin oktober aangescherpt. Die aanscherping geldt ook voor de diensten in onze kerk.
De kerkenraad volgt de richtlijnen van de PKN. Voor de helderheid geven wij ze nogmaals aan u door. In de richtlijnen is het onderstaande voor het houden van een kerkdienst opgenomen:
• Maximaal 30 mensen, exclusief medewerkers.
• Wij blijven registreren in de hal.
• Mondkapje op voor binnenkomst van de kerk, dit mag afgezet worden zodra men zijn/haar plaats heeft ingenomen.
• Mondkapje na uitspreken Zegen opzetten, vervolgens wordt de kerk verlaten.
• Wij zingen nog steeds niet.
• Van te voren aanmelden is niet nodig.
• Zeker ten overvloede: de dienst wordt via de livestream uitgezonden.
Bovenstaande geldt voor de komende zondagen en kan weer worden bijgesteld. Ook wij betreuren het dat de maatregelen aangescherpt moeten worden. Met pijn in het hart, maar overtuigd van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, volgen ook wij als kerkelijke gemeente deze adviezen. Wij hopen in de kerk of via de livestream met elkaar verbonden te zijn.
Het is ieders keuze om te bepalen wel of niet naar de kerk te komen.
Wilt u zo vriendelijk zijn zelf uw mondkapjes mee naar de dienst te nemen?
do. 16-07-2020
De privacyverklaring is op de website gezet
za. 18-04-2020
Contactgegevens "Warmond Helpt"