Nieuws (uitgebreid; klik op een item voor details)
Oud nieuws

di. 14-09-2021
Het nieuwe programma Vorming en Toerusting
zo. 29-08-2021
Het nieuwste kerkblad is op de website gezet
di. 06-07-2021
Bericht van de kerkenraad ivm. Corona
Nederland zet een grote stap per 26 juni. Ook onze kerk doet daaraan mee. PG Warmond volgt de adviezen van de PKN in samenwerking met ICO (Interkerkelijk Contact Overheidszaken) met betrekking tot de mogelijkheden bij het houden van de kerkdiensten. Wat houdt deze grote stap in?
Ondanks de positieve berichten, is het virus niet weg. Daarom blijven ook in onze kerk de basisregels van kracht.
Die zeggen ons:
• Was vaak uw handen.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Blijf thuis en laat u testen bij klachten.

Wat kan en wat blijft gehandhaafd bij de diensten per 27 juni:
• Bezoekersregistratie en handen desinfecteren bij binnenkomst blijven we doen.
• Mondkapje dragen kan vervallen omdat de 1,5 meter gegarandeerd kan worden. Neem vooral de vrijheid om wel een mondkapje te dragen als u dat prettig vindt.
• Er zijn vaste zitplaatsen waarbij wij 1,5 meter van elkaar zitten, tenzij het om partners/gezinnen gaat.
• Wij mogen ZINGEN!!!! Een enorme stap in de beleving van onze liturgie.
• De liturgie ligt trouwens voor u klaar.
• Collecteren vindt bij de uitgang plaats.
• Koffie drinken na de dienst – dit kan en gaan wij ook doen. De voorkeur heeft buiten voor de kerk, maar u kunt eventueel ook binnen in de kerkzaal uw kopje koffie gebruiken. Wel houden we, zowel binnen als buiten, 1,5 meter afstand.
• Voorlopig is er elke zondag na de dienst gelegenheid om koffie te drinken. Wij hopen elkaar zo weer wat vaker te kunnen ontmoeten.
• Kinderkerk – die blijft zoals wij de laatste weken gewend zijn.
• Crèche – ook die blijft zoals wij de laatste weken gewend zijn. Graag even aanmelden bij Rianne de Best, 06-46220550, dan wordt er voor opvang gezorgd. Tot nu toe werd de crèche verzorgd door een viertal enthousiaste jonge ouders. Een intensieve taak. Daarom wordt geïnventariseerd of die mensen die tot de coronaperiode met regelmaat de oppasdienst voor hun rekening namen, bereid zijn om hun oppastaak weer op zich te nemen. Nieuwe mensen voor de oppasdienst zijn altijd welkom. Interesse? Wilt u dan contact opnemen met Rianne de Best, 06-46220550.

Dit zijn voorlopig de wijzigingen, nieuwe mogelijkheden en kansen! Om dankbaar voor te zijn.
Van harte uitgenodigd!
do. 16-07-2020
De privacyverklaring is op de website gezet
za. 18-04-2020
Contactgegevens "Warmond Helpt"