De kerkenraad (op 8 okt. 2010)

Foto Kerkenraad

Bovenste rij vlnr.: Bea Moleveld (ouderling *), Riegonda Kaai (dominee), Franske Lindhout (ouderling-scriba), Paula Warmerdam (jeugdouderling), Arie de Best (ouderling-kerkrentmeester (vz.CvK)), Adri Helmus (ouderling bijz.opdr. *), Gerda Langenberg (diaken), Sjouke Veenbaas (kerkrentmeester).
Onderste rij vlnr.: Reina Bezuijen (ouderling bijz.opdr. *), André Bik (ouderling; vz.Kerkenraad), Schelte Wiersma (diaken (vz.CvD)), Aad Boer (ouderling-kerkrentmeester (secr.CvK)), Willy Buijze (ouderling *), Gerben Dijkstra (ouderling).
Op de foto ontbreekt Evelyne de Boer (jeugdouderling).

*) Deze personen worden op 6 okt. 2013 opgevolgd door een aantal nieuwe kerkenraadsleden; de foto wordt zsm. vervangen.

Contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.